w treści stron  w ofertach pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumenty do pobrania dla bezrobotnych

 Nazwa plikuRozmiarPobierz
Kategoria: Dotacje
Wniosek bezrobotnego o przyznanie jednorazowo środków z FP na podjęcie działalności gospodarczej115.18 KBpobierz
Charakterystyka finansowa30.64 KBpobierz
Informacja o pomocy de minimis65.49 KBpobierz
Informacja na temat majątku osobistego45.59 KBpobierz
Rozliczenie kosztów zakupu EFS46.49 KBpobierz
Rozliczenie kosztów zakupu FP12.80 KBpobierz
Oświadczenie Poręczyciela185.81 KBpobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniu37.08 KBpobierz
 Nazwa plikuRozmiarPobierz
Kategoria: Dotacje dla Osób Niepełnosprawnych
Wniosek o dotację dla osoby niepełnosprawnej Wn-O56.14 KBpobierz
Charakterystyka finansowa (dla poręczycieli) - załącznik do wniosku Wn-O25.63 KBpobierz
Informacja o pomocy publicznej - załącznik do wniosku Wn-O67.00 KBpobierz
Informacja na temat majątku osobistego (dla poręczycieli) - załącznik do wniosku Wn-O37.17 KBpobierz
Dodoatkowa informacja o wnioskodawcy - załącznik nr 1 do Wn-O47.80 KBpobierz
Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej - załącznik nr 2 do Wn-O33.43 KBpobierz
Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy - załącznik nr 3 do Wn-O44.60 KBpobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniu (dla poręczycieli) - załącznik do wniosku Wn-O37.08 KBpobierz
 Nazwa plikuRozmiarPobierz
Kategoria: Staże - bezrobotny
Wniosek o skierowanie w celu odbycia stażu25.69 KBpobierz
Wniosek dotyczący zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i powrotu18.12 KBpobierz
Wniosek rozliczeniowy dotyczący faktycznie poniesionych kosztów przejazdu do miejsca stażu28.59 KBpobierz
Wniosek o udzielenie dni wolnych26.96 KBpobierz
Wniosek o udzielenie dni wolnych PO KL46.24 KBpobierz
Lista obecności osób bezrobotnych odbywających staż32.86 KBpobierz
Lista obecności osób bezrobotnych odbywających staż finansowany z PO KL41.37 KBpobierz
Zaświadczenie kosztów związanych z przejazdem na staż31.15 KBpobierz
Sprawozdanie bezrobotnego z przebiegu stażu28.94 KBpobierz
Sprawozdanie bezrobotnego z przebiegu stażu finansowanego z PO KL39.52 KBpobierz
 Nazwa plikuRozmiarPobierz
Kategoria: Szkolenia
Karta kandydata na szkolenie - wniosek o skierowanie na szkolenie148.79 KBpobierz
Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub licencji50.50 KBpobierz
Wniosek o sfinansowanie studiów podyplomowych35.29 KBpobierz
Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne25.11 KBpobierz
Wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej z FP na sfinansowanie kosztów szkolenia46.14 KBpobierz
 Nazwa plikuRozmiarPobierz
Kategoria: Przygotowanie zawodowe dorosłych - bezrobotny
Wniosek o skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych dla osób bezrobotnych48.48 KBpobierz
Ankieta oceny przebiegu przygotowania zawodowego15.81 KBpobierz
Lista obecności osoby odbywającej przygotowanie zawodowe dorosłych11.04 KBpobierz
 Nazwa plikuRozmiarPobierz
Kategoria: Pozostałe dokumenty - bezrobotny
Podanie o przelew21.25 KBpobierz
Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki37.17 KBpobierz
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego dla osób posiadających prawo do zasiłku37.02 KBpobierz
Wniosek rozliczeniowy dotyczący faktycznie poniesionych kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu82.61 KBpobierz
Wniosek dotyczący zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia81.64 KBpobierz
Powrót do strony głównej
PO KLucz do biznesu 2! Publiczne Służby Zatrudnienia Zielona Linia Eures - Sieć Europejskich Ofert Pracy Poznam stanowiska pracy w rejonie pogranicza - trafniej wybiorę zawód Przyjazny Urząd Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Powiat Prudnicki

Strona główna | Aktualności | Bezrobotni | Pracodawcy | Oferty pracy | Dokumenty do pobrania | Statystyka | Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku      Projekt i wykonanie: skiba bartłomiej