w treści stron  w ofertach pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Formy wsparcia Pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku wykonuje zadania na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.).

Poniżej znajdziecie Państwo niezbędne informacje dotyczące formy wsparcia Pracodawców z zakresu:

  • Pośrednictwa pracy
  • Poradnictwa zawodowego
  • Szkoleń
  • Przygotowania zawodowego dorosłych
  • Staży
  • Prac interwencyjnych
  • Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  • Zwrotów kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
  • Jednorazowej refundacji poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne
  • Roboty publiczne
Powrót do strony głównej
PO KLucz do biznesu 2! Publiczne Służby Zatrudnienia Zielona Linia Eures - Sieć Europejskich Ofert Pracy Poznam stanowiska pracy w rejonie pogranicza - trafniej wybiorę zawód Przyjazny Urząd Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Powiat Prudnicki

Strona główna | Aktualności | Bezrobotni | Pracodawcy | Oferty pracy | Dokumenty do pobrania | Statystyka | Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku      Projekt i wykonanie: skiba bartłomiej