w treści stron  w ofertach pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności bieżące

Terminy warsztatów w I kwartale 2014r.

Czwartek, 28 listopada 2013 r. Godz. 22:43

Informujemy, że na stronie internetowej PUP zamieszczono terminy i tematy porad grupowych oraz zajęć aktywizacyjnych i szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy na I kwartał 2014r. dla:

Wyświetleń (585) | Czytaj więcej

Wyniki procedury rozeznania rynku

Poniedziałek, 4 listopada 2013 r. Godz. 20:37

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku na podstawie złożonych ofert szkoleniowych dokonano wyboru Instytucji Szkoleniowej: tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Prudniku, do realizacji następującego szkolenia:

  • Kierowca wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych”.
Wyświetleń (602) | Czytaj więcej

Nabór kandydatów na szkolenie w zawodzie kierowca autobusu

Sobota, 5 października 2013 r. Godz. 11:00

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ogłasza nabór kandydatów na szkolenie w zawodzie kierowca autobusu.
Gwarantujemy kurs prawa jazdy kategorii D, kurs kwalifikacji wstępnej, badania lekarskie i psychologiczne oraz zatrudnienie po pomyślnym zdaniu egzaminów.
Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, które ukończyły 24 lata i posiadają prawo jazdy kategorii B lub C mogą zgłaszać swoje kandydatury w tutejszym Centrum Aktywizacji Zawodowej.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Wyświetleń (692) | Czytaj więcej

Powrót do zatrudnienia

Czwartek, 11 lipca 2013 r. Godz. 11:39

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczął realizację projektu systemowego "Powrót do zatrudnienia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który wpisuje się w założenia Specjalnej Strefy Demograficznej województwa opolskiego i ma na celu stworzenie w każdej gminie naszego województwa sprzyjających warunków do zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3, przyczyniając się do powrotu do aktywności zawodowej rodziców, zwłaszcza kobiet.
Ulotka infomacyjna - pobierz
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.opiekun.wup.opole.pl

Wyświetleń (719) | Czytaj więcej

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ INTERNET

Poniedziałek, 27 maja 2013 r. Godz. 13:59

Chcesz uniknąć kolejki przy rejestracji ? Zarejestruj się przez Internet.

Rejestracja przez Internet będzie możliwa od 27 maja 2013 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012r.,poz.1299).

Zachęcamy do zarejestrowania się poprzez stronę : www.praca.gov.pl i wypełnienia formularza. W formularzu należy podać między innymi dane osobowe, posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz okresy zatrudnienia.

Wyświetleń (997) | Czytaj więcej

Informacja

Piątek, 12 kwietnia 2013 r. Godz. 08:53

Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm) - zwrot kosztów dojazdu na staż i do pracodawcy nie jest świadczeniem obligatoryjnym.

W roku 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku nie będzie dokonywał refundacji tej formy aktywizacji, ponieważ zgodnie z założeniami realizowanych programów, środki zostały przeznaczone na zwiększenie liczby osób bezrobotnych korzystających ze stażu.

Wyświetleń (744) | Czytaj więcej

UWAGA

Środa, 16 lutego 2011 r. Godz. 09:31

Uprzejmie informujemy, że oferty pracy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku umieszczane są: na tablicy ogłoszeń w PUP, na stronie internetowej PUP w Prudniku, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz portalu Publicznych Służb Zatrudnienia. Dodatkowo ogłoszenia zamieszczne są na łamach Tygodnika Prudnickiego, Życia Głogówka oraz NTO.

Za oferty pracy umieszczane na innych stronach i portalach internetowych Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku nie ponosi odpowiedzialności.

Wyświetleń (1189) | Czytaj więcej

PO KLucz do biznesu 2! Publiczne Służby Zatrudnienia Zielona Linia Eures - Sieć Europejskich Ofert Pracy Poznam stanowiska pracy w rejonie pogranicza - trafniej wybiorę zawód Przyjazny Urząd Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Powiat Prudnicki

Strona główna | Aktualności | Bezrobotni | Pracodawcy | Oferty pracy | Dokumenty do pobrania | Statystyka | Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku      Projekt i wykonanie: skiba bartłomiej