w treści stron  w ofertach pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumenty do pobrania dla pracodawców

 Nazwa plikuRozmiarPobierz
Kategoria: Refundacje
Wniosek o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla pracodawcy116.00 KBpobierz
Charakterystyka finansowa30.64 KBpobierz
Informacje o pomocy de minimis67.00 KBpobierz
Informacja na temat majątku osobistego45.59 KBpobierz
Wniosek o wypłatę128.62 KBpobierz
Oświadczenie Poręczyciela185.81 KBpobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniu37.08 KBpobierz
Rozliczenie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy152.96 KBpobierz
 Nazwa plikuRozmiarPobierz
Kategoria: Refundacje dla Osób Niepełnosprawnych
Wniosek o refundację dla osoby niepełnosprawnej - część I132.00 KBpobierz
Wniosek o refundację dla osoby niepełnosprawnej - część II49.48 KBpobierz
Dodatkowe informacje o wnioskodawcy - załącznik nr 1 do Wn-W do części I45.70 KBpobierz
Dokumenty do zestawienia poniesionych kosztów - załącznik nr 1a do Wn-W do części II32.17 KBpobierz
Rozliczenie kosztów zakupów (tabela) - załącznik nr 1b do Wn-W do części II20.04 KBpobierz
Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy - załącznik nr 2 do Wn-W do części I49.20 KBpobierz
Informacja o pomocy publicznej - załącznik nr 3 do Wn-W do części I67.00 KBpobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniu (dla poręczycieli) - załącznik do wniosku Wn-W do części I37.08 KBpobierz
Charakterystyka finansowa (dla poręczyciela) - załącznik do wniosku Wn-W do części I25.63 KBpobierz
Informacja na temat majątku osobistego (dla poręczyciela) - załącznik do wniosku Wn-W do części I37.17 KBpobierz
 Nazwa plikuRozmiarPobierz
Kategoria: Staże - pracodawca
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu60.17 KBpobierz
Program stażu36.10 KBpobierz
 Nazwa plikuRozmiarPobierz
Kategoria: Prace interwencyjne
Wniosek o organizację prac interwencyjnych dla pracodawców nie prowadzących działalności gospodarczej45.23 KBpobierz
Wniosek o organizację prac interwencyjnych dla przedsiębiorców56.53 KBpobierz
Wniosek o zwrot kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych50.08 KBpobierz
Informacja do wniosku na prace interwencyjne dla przedsiębiorców390.48 KBpobierz
Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie164.93 KBpobierz
 Nazwa plikuRozmiarPobierz
Kategoria: Roboty publiczne
Wniosek o organizację robót publicznych58.12 KBpobierz
Wniosek o organizację robót publicznych dla urzędów34.47 KBpobierz
Wniosek o zwrot kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnych na robotach publicznych50.08 KBpobierz
 Nazwa plikuRozmiarPobierz
Kategoria: Przygotowanie zawodowe dorosłych - pracodawca
Wniosek o zorganizowanie przygotowania zawodowego dorosłych dla osoby bezrobotnej w formie praktycznej nauki zawodu lub przyuczenia do pracy dorosłych30.14 KBpobierz
Wniosek o dokonanie refundacji wydatków101.59 KBpobierz
Informacja o pomocy de minimis66.97 KBpobierz
Program przygotowania zawodowego18.86 KBpobierz
 Nazwa plikuRozmiarPobierz
Kategoria: Pozostałe dokumenty - pracodawca
Zgłoszenie oferty pracy65.03 KBpobierz
Wniosek o zwrot części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatriantów33.26 KBpobierz
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy97.50 KBpobierz
Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie69.29 KBpobierz
Powrót do strony głównej
PO KLucz do biznesu 2! Publiczne Służby Zatrudnienia Zielona Linia Eures - Sieć Europejskich Ofert Pracy Poznam stanowiska pracy w rejonie pogranicza - trafniej wybiorę zawód Przyjazny Urząd Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Powiat Prudnicki

Strona główna | Aktualności | Bezrobotni | Pracodawcy | Oferty pracy | Dokumenty do pobrania | Statystyka | Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku      Projekt i wykonanie: skiba bartłomiej