w treści stron  w ofertach pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum aktualności

Aktualności w archiwum 198 (strona 1 z 20)
« poprzednia -   [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna »


PILNE !!! REKRUTACJA DO NABORU NR III do projektu PO KLucz do biznesu 2!

Poniedziałek, 16 grudnia 2013 r. Godz. 14:25

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje, iż REKRUTACJA DO NABORU NR III do projektu PO KLucz do biznesu 2! w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 zostaje przedłużona do dnia 20 GRUDNIA 2013 r.

Wyświetleń (246) | Czytaj więcej

REKRUTACJA DO NABORU NR III do projektu PO KLucz do biznesu 2!

Środa, 4 grudnia 2013 r. Godz. 12:08

Lider Projektu – Wojewódzki Urząd Pracy oraz Partnerzy Projektu – Powiatowe Urzędy Pracy województwa opolskiego informują, że REKRUTACJA DO NABORU NR III do projektu PO KLucz do biznesu 2! w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 odbędzie się w dniach od 4 do 13 GRUDNIA 2013 roku.

Wyświetleń (441) | Czytaj więcej

Nabór wniosków na uruchomienie działalności gospodarczej

Piątek, 15 listopada 2013 r. Godz. 13:49

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Środki przeznaczone są dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 poz. 674 z póź. zm.).
Osoby, które mogą starać się o środki na uruchomienie działalności gospodarczej:

  • osoby bezrobotne do 25 roku życia,
  • osoby bezrobotne długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
  • osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  • osoby bezrobotne samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  • osoby bezrobotne niepełnosprawne

Wnioski należy składać do 29 listopada 2013r.

Wyświetleń (382) | Czytaj więcej

Terminy wypłat zasiłków XI - XII 2013

Wtorek, 5 listopada 2013 r. Godz. 13:30

Informujemy, że na tablicy ogłoszeniowej w tut. urzędzie pracy zostały wywieszone terminy wypłat zasiłków dla osób bezrobotnych - wypłaty w miesiącach: listopad, grudzień 2013r.

Wyświetleń (387) | Czytaj więcej

STAWIAM NA RÓŻNORODNOŚĆ

Środa, 30 października 2013 r. Godz. 10:00

INFORMACJA DOTYCZĄCA CYKLU SZKOLEŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW „STAWIAM NA RÓŻNORODNOŚĆ”

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu zaprasza małych i średnich przedsiębiorców z Prudnika i okolic do udziału w cyklu szkoleń w ramach projektu „Stawiam na różnorodność”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu realizowane będzie darmowe szkolenie w zakresie zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie, z komponentem szkolenia na audytora wewnętrznego systemu ISO 9001 : 2008. Zajęcia będą prowadzone w 2 grupach ok. 15-osobowych w profesjonalnych salach w Prudniku ( lub w okolicy) w trzech sesjach weekendowych.
Szczegółowe zasady są określone w regulaminie dostępnym pod adresem:
http://www.mwsl.eu/dpe/projekty-w-trakcie-realizacji/stawiam-na-roznorodnosc/dokumenty-do-pobrania

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udziela
Zbigniew Gorczyński – Kierownik Projektu
Tel. 781-486-730
e-mail zgorczynski@msl.com.pl

 

Wyświetleń (321) | Czytaj więcej

Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych

Czwartek, 24 października 2013 r. Godz. 22:41

Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych do składania ofert na usługi szkoleniowe w 2013 r. w celu przeprowadzenia rozeznania rynku polegającego na analizie ofert instytucji szkoleniowych.

Wyświetleń (361) | Czytaj więcej

Harmonogram dyżurów PK KSU

Czwartek, 24 października 2013 r. Godz. 22:26

Informujemy, że w ramach funkcjonującej sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług klienci mogą zasięgnąć bezpłatnej informacji m.in. nt. zakładania, prowadzenia firmy, możliwości pozyskania środków na założenie i rozwój firmy, nt. dostępnych szkoleń, w tym bezpłatnych, jak również mogą otrzymać fizyczną pomoc w sporządzeniu dokumentacji, np. wnioski, biznesplany.

Wyświetleń (323) | Czytaj więcej

Konsultacje

Środa, 16 października 2013 r. Godz. 09:47

Punkt Konsultacyjny KSU Izby Rzemieślniczej w Opolu informuje, że w najbliższy wtorek tj. 22 października 2013r. w godz. 09.30-13.30 w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku przy ul. Łukowej 1 będzie mieć miejsce comiesięczny dyżur konsultanta usług informacyjnych.
Zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne, które chciałyby skorzystać z naszego bezpłatnego wsparcia dotyczącego zakładania bądź prowadzenia działalności gosp., przygotowania biznesplanu działalności, źródeł finansowania czy też bezpłatnych unijnych szkoleń do odwiedzenia Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców przy ul. Łukowej 1 w Prudniku w ww. terminie.

Wyświetleń (287) | Czytaj więcej

Mapa Drogowa Reemigracji

Poniedziałek, 30 września 2013 r. Godz. 23:07

Uniwersytet Opolski 31 stycznia 2013r. zakończył realizację projektu innowacyjnego testującego w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Produkt finalny, który powstał w wyniku realizacji projektu innowacyjnego pn. Wypracowanie metod zmniejszania migracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy jest schematem postępowania w sytuacji powrotu mieszkańców z emigracji zarobkowej, zawierający rozwiązania, zalecenia i rekomendacje w zakresie miejsca i roli poszczególnych instytucji w procesie efektywnej reintegracji społeczno -€“ zawodowej reemigranta w województwie opolskim.

Wyświetleń (369) | Czytaj więcej

Projekt Zmiana na lepsze

Poniedziałek, 30 września 2013 r. Godz. 23:00

Wyświetleń (389) | Czytaj więcej

Aktualności w archiwum 198 (strona 1 z 20)
« poprzednia -   [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna »


PO KLucz do biznesu 2! Publiczne Służby Zatrudnienia Zielona Linia Eures - Sieć Europejskich Ofert Pracy Poznam stanowiska pracy w rejonie pogranicza - trafniej wybiorę zawód Przyjazny Urząd Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Powiat Prudnicki

Strona główna | Aktualności | Bezrobotni | Pracodawcy | Oferty pracy | Dokumenty do pobrania | Statystyka | Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku      Projekt i wykonanie: skiba bartłomiej