w treści stron  w ofertach pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór wniosków na uruchomienie działalności gospodarczej

Piątek, 15 listopada 2013 r. Godz. 13:49

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Środki przeznaczone są dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 poz. 674 z póź. zm.).
Osoby, które mogą starać się o środki na uruchomienie działalności gospodarczej:

  • osoby bezrobotne do 25 roku życia,
  • osoby bezrobotne długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
  • osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  • osoby bezrobotne samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  • osoby bezrobotne niepełnosprawne

Wnioski należy składać do 29 listopada 2013r.

Ten tekst czytano 386 razy | Powrót do aktualności
PO KLucz do biznesu 2! Publiczne Służby Zatrudnienia Zielona Linia Eures - Sieć Europejskich Ofert Pracy Poznam stanowiska pracy w rejonie pogranicza - trafniej wybiorę zawód Przyjazny Urząd Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Powiat Prudnicki

Strona główna | Aktualności | Bezrobotni | Pracodawcy | Oferty pracy | Dokumenty do pobrania | Statystyka | Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku      Projekt i wykonanie: skiba bartłomiej