w treści stron  w ofertach pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych

Czwartek, 24 października 2013 r. Godz. 22:41

Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych do składania ofert na usługi szkoleniowe w 2013 r. w celu przeprowadzenia rozeznania rynku polegającego na analizie ofert instytucji szkoleniowych.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w ramach procedury rozeznania rynku

Z a p r a s z a

podmioty będące instytucjami szkoleniowymi do składania ofert na usługi szkoleniowe na organizację szkolenia*:


„Kierowca wózków jezdniowych z rawnieniami do wymiany butli gazowych” dla 17 osób


Oferta powinna zawierać:

Ofertę należy złożyć w następujący sposób:

PISEMNIE w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Jagiellońska 21, pok. nr 3 (sekretariat) z adnotacją: Oferta dotycząca rozeznania rynku usług szkoleniowych na szkolenie:
„Kierowca wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych”.
 

  1. Termin składania ofert upływa 31 października 2013 roku o godzinie 10:00 (czasu lokalnego).
    Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie podlegać analizie.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej procedury zawarte są w załączniku „Zaproszenie”

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego zaproszenia (rozeznania rynku) udziela:
Anna Sobol – Specjalista ds. rozwoju zawodowego, tel. 77 436 99 83
Agnieszka Rapacz – Specjalista ds. rozwoju zawodowego, tel. 77 436 99 82
 

*)Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), niemniej jednak Zamawiający posiłkuje się przepisami wspomnianej ustawy. Rozeznania rynku dokonuje się na mocy przepisu art. 40, ust. 2d Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zmianami).
 

Załączniki:
„Zaproszenie”
zał. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zał. 2. Program kursu
zał. 3. Preliminarz kosztów
zał. 4. Formularz oferty
 

Ten tekst czytano 368 razy | Powrót do aktualności
PO KLucz do biznesu 2! Publiczne Służby Zatrudnienia Zielona Linia Eures - Sieć Europejskich Ofert Pracy Poznam stanowiska pracy w rejonie pogranicza - trafniej wybiorę zawód Przyjazny Urząd Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Powiat Prudnicki

Strona główna | Aktualności | Bezrobotni | Pracodawcy | Oferty pracy | Dokumenty do pobrania | Statystyka | Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku      Projekt i wykonanie: skiba bartłomiej