w treści stron  w ofertach pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY PRZEZ INTERNET

Poniedziałek, 27 maja 2013 r. Godz. 13:59

Chcesz uniknąć kolejki przy rejestracji ? Zarejestruj się przez Internet.

Rejestracja przez Internet będzie możliwa od 27 maja 2013 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012r.,poz.1299).

Zachęcamy do zarejestrowania się poprzez stronę : www.praca.gov.pl i wypełnienia formularza. W formularzu należy podać między innymi dane osobowe, posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz okresy zatrudnienia.

Rejestracja może przebiegać na dwa sposoby:

  1. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy – ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie w celu rejestracji. Do formularza rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów niezbędnych do rejestracji. Formularz należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Dniem rejestracji jest data zarejestrowania się na stronie. Wizyta u pośrednika pracy dla osób z prawem do zasiłku wyznaczana jest w ciągu 7 dni , natomiast dla osób bez prawa do zasiłku w ciągu 30 dni od dnia zarejestrowania się.
  2. Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy- ten rodzaj nie wymaga podpisania formularza podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Wybierając ten rodzaj rejestracji zostanie wyznaczona data wizyty w urzędzie. Dokumenty niezbędne do rejestracji należy dostarczyć na wizycie wyznaczonej przez system. Dniem rejestracji jest data wizyty w urzędzie i złożenia kompletu dokumentów. Należy przestrzegać wyznaczonej godziny zgłoszenia do rejestracji, ponieważ w przypadku niestawienia się na wizytę rejestracyjną wszystkie podane dane zostaną usunięte z systemu.

Oczywiście nadal będzie dostępna możliwość dokonania rejestracji bezpośrednio w urzędzie pracy.


www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup

Ten tekst czytano 970 razy | Powrót do aktualności
PO KLucz do biznesu 2! Publiczne Służby Zatrudnienia Zielona Linia Eures - Sieć Europejskich Ofert Pracy Poznam stanowiska pracy w rejonie pogranicza - trafniej wybiorę zawód Przyjazny Urząd Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Powiat Prudnicki

Strona główna | Aktualności | Bezrobotni | Pracodawcy | Oferty pracy | Dokumenty do pobrania | Statystyka | Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku      Projekt i wykonanie: skiba bartłomiej