w treści stron  w ofertach pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Partnerstwo Transgraniczne EURES-T Beskydy

EURES–T Beskydy (www.eures-tbeskydy.eu) jest partnerstwem transgranicznym ustanowionym pomiędzy trzema nowymi państwami UE: Czechami, Polską i Słowacją.

Głównymi celami partnerstwa są:

 • wspieranie transgranicznej mobilności pracowników,
 • informowanie o warunkach życia i pracy,
 • przedstawianie informacji o tendencjach na rynku pracy w regionach przygranicznych,
 • promowanie wymiany ofert pracy między tymi regionami,
 • dostarczanie przedsiębiorcom informacji o usługach EURES/EURES-T (podatki, ubezpieczenie społeczne,
 • rekrutacja siły roboczej z drugiej strony granicy, informacja o systemie rejestracji – jak rozpocząć działalność gospodarczą po drugiej stronie granicy itd.),
 • monitorowanie i pokonywanie trudności związanych z mobilnością.

Mobilność zawodowa: główna fala siły roboczej płynie w kierunku Czech. Liczba pracowników ze Słowacji w przygranicznym czeskim regionie wyniosła 8279 osób w porównaniu do 3856 pracowników z Polski.

W dniu 12 grudnia 2007 r., w miejscowości Wielkie Karlowice, 35 organizacji partnerskich z trzech państw podpisało umowę ramową ustanawiającą partnerstwo transgraniczne EURES-T Beskydy ale współpraca między nimi rozpoczęła się znacznie wcześniej. Już w 2002 r. odbyło się kilka spotkań przygotowawczych.

Obszar partnerstwa to powierzchnia ponad 19 000 km², z czego:

 • 45 % strona czeska,
 • 38 % strona polska,
 • 17 % strona słowacka.

Głównymi organami Partnerstwa są:

 • Komitet Sterujący i Prezydium,
 • Koordynator,
 • Grupy robocze.

Partnerzy:

 Publiczne służby zatrudnienia:

 • Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych Republiki Czeskiej,
 • Centrum Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny w Bratysławie,
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Urząd Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny w miejscowości Čadca,
 • Urząd Pracy i Spraw Społecznych w miejscowości Námestovo,
 • Urząd Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny w Żylinie,
 • Urząd Pracy w Ostrawie,
 • Urząd Pracy w Nowym Jiczinie (Novy Jičín),
 • Urząd Pracy w Opawie,
 • Urząd Pracy w miejscowości Frýdek-Místek,
 • Urząd Pracy w miejscowości Vsetín,
 • Urząd Pracy w Karwinie,
 • Urząd Pracy w miejscowości Bruntál,
 • Urząd Pracy w Jeseniku,
 • Urząd Pracy w miejscowości Šumperk,
 • Samorząd województwa śląskiego - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
 • Samorząd województwa opolskiego - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
 • Samorząd powiatu jastrzębskiego - Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju,
 • Samorząd powiatu raciborskiego - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu,
 • Samorząd powiatu głubczyckiego - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach,
 • Rada miasta Bielska-Białej - Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej,
 • Samorząd powiatu wodzisławskiego - Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim,
 • Samorząd powiatu nyskiego - Powiatowy Urząd Pracy w Nysie,
 • Samorząd powiatu cieszyńskiego - Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie,
 • Samorząd powiatu żywieckiego - Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu,
 • Samorząd powiatu prudnickiego - Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku.

Organizacje pracodawców:

 • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (Federacja związków pracodawców Republiki Słowacji),
 • Krajská hospodárska komora Moravskoslezského kraja (Regionalna izba handlowa regionu morawsko-śląskiego),
 • Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej.

Związki zawodowe:

 • Regionálna rada KOZ pre Žilinský samosprávny kraj (Regionalna rada KOZ samorządu regionu Żyliny),
 • Regionálna rada odborových zväzov ČMKOS Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraja,
 • (Regionalne rady związków zawodowych CMKOS regionu morawsko-śląskiego, Ołomuńca i Żlinu),
 • Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”,
 • Rada OPZZ Województwa Śląskiego.

Inni partnerzy:

 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Bielsku-Białej,
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
Powrót do strony głównej
PO KLucz do biznesu 2! Publiczne Służby Zatrudnienia Zielona Linia Eures - Sieć Europejskich Ofert Pracy Poznam stanowiska pracy w rejonie pogranicza - trafniej wybiorę zawód Przyjazny Urząd Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Powiat Prudnicki

Strona główna | Aktualności | Bezrobotni | Pracodawcy | Oferty pracy | Dokumenty do pobrania | Statystyka | Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku      Projekt i wykonanie: skiba bartłomiej