w treści stron  w ofertach pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne DzU 2005 nr. 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym DzU 2005 Nr. 200 poz. 1651 pragniemy poinformować, iż uruchomiono Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na naszej stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę.

Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku znajduje się pod adresem:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku:

  1. Dostarczenie dokumentu poprzez wypełnienie formularza elektronicznego bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Sekretariatu (pokój nr 3) na nośnikach danych:
  • dyskietka 3,5" 1,44 MB,
  • dysk CD-R/RW,
  • dysk DVD-R/RW,
  • PenDrive (pamięć masowa) USB 1.1 lub USB 2.0.

Wymienione nośniki powinny posiadać możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Do prawidłowej prezentacji Urzędowego Poświadczenia Odbioru i pism w postaci dokumentów elektronicznych służy oprogramowanie TALGOS.Cryptopen, które należy pobrać i zainstalować na komputerze.

Pobierz oprogramowanie TALGOS.Cryptopen

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty muszą być podpisane podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfiketem.

2. Akceptowane formaty elektroniczne (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1766)):

a) txt, rtf, pdf, doc, odt;
b) bmp, jpg, gif, tif, png, svg;
c) zip, tar, gz, rar.

3. Maksymalna łączna suma rozmiarów załączników nie może przekroczyć 2 MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Powrót do strony głównej
PO KLucz do biznesu 2! Publiczne Służby Zatrudnienia Zielona Linia Eures - Sieć Europejskich Ofert Pracy Poznam stanowiska pracy w rejonie pogranicza - trafniej wybiorę zawód Przyjazny Urząd Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki Powiat Prudnicki

Strona główna | Aktualności | Bezrobotni | Pracodawcy | Oferty pracy | Dokumenty do pobrania | Statystyka | Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku      Projekt i wykonanie: skiba bartłomiej